Anna Maria Chludzińska, adwokat

Koordynator Praktyki Prawa Pracy
Współkoordynator Praktyki Prawa Rodzinnego

Zajmuje się obsługą prawną Klientów polskich i zagranicznych doradzając w zakresie prawa pracy i prawa rodzinnego. Jest członkiem zespołu Ch&O adwokaci świadczącego usługi podmiotom gospodarczym na gruncie problematyki prawa spółek i kontraktów IT.

Prowadzi szkolenia dla pracowników oraz kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy. Ponadto, jest współautorką publikacji z zakresu prawa pracy (artykuły w Rzeczpospolitej, magazynie Fleet) oraz publikacji dotyczących prawnych aspektów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym zagadnień procedury administracyjnej w kontekście inwestycji budowlanych.

Rozpoczęła praktykę zawodową w 2007 roku. Przed podjęciem działalności w ramach kancelarii indywidualnej, a następnie założeniem Ch&O adwokaci Chludzińska, Ochwat i Wspólnicy sp. k. zdobywała doświadczenie z zakresu prawa pracy oraz prawa spółek w prestiżowych kancelariach (w tym w warszawskim oddziale kancelarii Hogan Lovells).

Anna Maria Chludzińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 


 

Małgorzata Ochwat, adwokat

Koordynator Praktyki Prawa Karnego
Współkoordynator Praktyki Prawa Rodzinnego

Zajmuje się obsługą prawną Klientów polskich i zagranicznych doradzając w sferze prawa karnego oraz prawa rodzinnego. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych w ww. zakresie. Jest członkiem zespołu Ch&O adwokaci świadczącego usługi osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym na gruncie prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych.

Rozpoczęła praktykę zawodową w 2008 roku. Przed podjęciem działalności w ramach Kancelarii indywidualnej, a następnie założeniem Ch&O adwokaci Chludzińska, Ochwat i Wspólnicy sp. k. współpracowała z kancelariami specjalizującymi się w prawie karnym i rodzinnym oraz pracowała w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przy koordynacji umów zawieranych przez MJWPU w ramach projektów unijnych. Praktykę zdobywała również w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Małgorzata Ochwat jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium Civitas na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.