Kompleksowe doradztwo we wszelkich aspektach związanych z Rodziną, relacjami między małżonkami, rodzicami i dziećmi, w tym związanych ze związkiem małżeńskim, opieką nad dzieckiem, kontaktami rodziców z dzieckiem, sprawowaniem władzy rodzicielskiej jak również związanych z majątkiem małżonków, w tym m.in.:

  • postępowanie rozwodowe
  • umowy majątkowe
  • alimenty (w tym umowa alimentacyjna)
  • władza rodzicielska (ograniczenie/pozbawienie)
  • kontakty z dzieckiem
  • porwania rodzicielskie
  • podział majątku