Kompleksowe doradztwo (pracownikowi/pracodawcy) we wszelkich aspektach prawa pracy, jak również współpracy opartej na umowach cywilnoprawnych, w tym:

  • budowanie, wdrażanie i koordynacja struktury pracowniczej (na szczeblu podstawowym jak
    i kadry menedżerskiej);
  • umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie oraz powiązane (Non Disclosure Agreement, Non Compete Agreement, etc.);
  • budowanie, wdrażanie i koordynacja struktury organizacyjnej podmiotu – pracodawcy (m.in. tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, car policy, zagadnienia z zakresu fleet management);
  • spory pracownicze – etap przedsądowy: przygotowanie wypowiedzenia/porozumienia, określenie strategii rozstania z pracownikiem/pracodawcą, jak również etap negocjacji ugodowych i etap sądowy: reprezentacja w Sądzie przy odwołaniu od wypowiedzenia, zwolnienia dyscyplinarnego;
  • spory z ZUS;
  • specjalistyczne szkolenia dla pracowników, kadry zarządzającej.