Kompleksowe doradztwo we wszelkich aspektach związanych z postępowaniem karnym, postępowaniem wykroczeniowym oraz postępowaniem wykonawczym, w tym m.in.:

  • reprezentowanie oskarżonego w sprawach karnych w charakterze obrońcy lub pokrzywdzonego w charakterze pełnomocnika;
  • reprezentowanie obwinionego w sprawach wykroczeniowych w charakterze obrońcy lub pokrzywdzonego w charakterze pełnomocnika;
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (sprawy dotyczące odroczenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kary).

Kancelaria działa m.in. poprzez:

  • reprezentowanie strony w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym;
  • uczestniczenie w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na policji lub w prokuraturze;
  • sporządzanie: aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji oraz kasacji do Sądu Najwyższego.