Działalność Ch&O adwokaci oparta jest na trzech filarach:

Ponadto, Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

 • prawa cywilnego i gospodarczego
 • prawa handlowego
 • ubezpieczeń społecznych
 • kontraktów IT
 • obrotu nieruchomościami

Naszym celem jest wszechstronne ujęcie zagadnienia i rozwiązanie go na poziomie każdej dziedziny prawa, która w danym stanie faktycznym ma zastosowanie. Z tych względów dokonujemy szczegółowej analizy stanu faktycznego i następnie wielowątkowego badania prawnego. Współpracujemy przy tej okazji ze specjalistami z zakresu:

 • prawa podatkowego
 • własności intelektualnej, praw autorskich
 • sektora bankowego/finansów

Kancelaria świadczy usługi m.in. poprzez:

 • sporządzanie pism oraz projektów pism procesowych/przed-procesowych w postępowaniach związanych ze wskazanym powyżej zakresem działalności Ch&O adwokaci;
 • reprezentacja w Sądzie;
 • asysta/reprezentacja w trakcie spotkań/negocjacji z osobami trzecimi;
 • przygotowywanie pisemnych opinii prawnych, ekspertyz i fachowych opracowań;
 • przygotowywanie i organizacji szkoleń wewnętrznych u Klienta/w siedzibie Kancelarii;
 • bezpośrednie konsultacje prawne, w tym konsultacje telefoniczne/ za pośrednictwem poczty elektronicznej.